รายการผ้าสีแบ่งตามหมวดหมู่

รายการผ้าดิบแบ่งตามหมวดหมู่

ผ้าดิบ TC ฟอกขาว

คลิกที่รูปเพื่อดูชนิดผ้าและรูปขนาดใหญ่

ชนิดผ้า

ผ้าดิบ TC ฟอกขาว 144 เส้น หน้ากว้าง 45 นิ้ว ม้วนละ 120 หลา
ผ้าดิบ TC ฟอกขาว 152 เส้น หน้ากว้าง 45 นิ้ว ม้วนละ 120 หลา
ผ้าดิบ TC ฟอกขาว 180 เส้น หน้ากว้าง 45 นิ้ว ม้วนละ 120 หลา

ลักษณะผ้า

ผ้าดิบTCฟอกขาว คือผ้าดิบTCที่ผ่านกระบวนการฟอกสีขาวเพื่อทำให้สีของเนื้อผ้าเปลี่ยนเป็นสีขาว เพื่อนำไปใช้ในการผลิตสินค้าขั้นกลางต่อไป โดยความหนาของผ้าขึ้นอยู่กับจำนวนเส้นด้ายที่ใช้ทอ

การนำไปใช้

ส่วนใหญ่นิยมนำผ้า TC ฟอกขาวไปใช้ในงานประเภทกระเป๋าผ้าหรือถุงผ้า

ผ้าดิบ TC ฟอกขาว

คลิกที่รูปเพื่อดูชนิดผ้าและรูปขนาดใหญ่

ชนิดผ้า

ผ้าดิบ TC ฟอกขาว 144 เส้น หน้ากว้าง 45 นิ้ว ม้วนละ 120 หลา
ผ้าดิบ TC ฟอกขาว 152 เส้น หน้ากว้าง 45 นิ้ว ม้วนละ 120 หลา
ผ้าดิบ TC ฟอกขาว 180 เส้น หน้ากว้าง 45 นิ้ว ม้วนละ 120 หลา

ลักษณะผ้า

ผ้าดิบTCฟอกขาว คือผ้าดิบTCที่ผ่านกระบวนการฟอกสีขาวเพื่อทำให้สีของเนื้อผ้าเปลี่ยนเป็นสีขาว เพื่อนำไปใช้ในการผลิตสินค้าขั้นกลางต่อไป โดยความหนาของผ้าขึ้นอยู่กับจำนวนเส้นด้ายที่ใช้ทอ

การนำไปใช้

ส่วนใหญ่นิยมนำผ้า TC ฟอกขาวไปใช้ในงานประเภทกระเป๋าผ้าหรือถุงผ้า

รายการผ้าสีแบ่งตามหมวดหมู่

รายการผ้าดิบแบ่งตามหมวดหมู่