ติดต่อเรา

 

ขั้นตอนการสั่งซื้อ (บุคคลธรรมดา)

 1.  ติดต่อสอบถามข้อมูลและราคาสินค้าที่ต้องการได้ทาง
  – โทรศัพท์ 02 222 9430, 02 222 9431
  – โทรสาร 02 222 9431
  – มือถือ 081 659 7243(คุณโอว), 061 876 3552(คุณรุ้ง), 086 814 6310(คุณนะ)
  – Line ID: aow0816597243, na43222
 2. เมื่อตกลงราคาและจำนวนสินค้าที่ต้องการได้แล้ว ทางเราจะแจ้งยอดเงินทั้งหมดให้ลูกค้าทราบ
 3. ลูกค้าสามารถแจ้งชำระเงินได้ทาง
  – เงินสด
  – โอนเงิน*
 4. ช่องทางของการรับสินค้ามีดังนี้
  – รับเองที่สำนักงานใหญ่
  – ส่งสินค้าตามที่อยู่ที่ลูกค้าระบุ**
  – ส่งบริษัทขนส่งตามที่ลูกค้าระบุ***
  หมายเหตุ
  *กรณีที่ลูกค้าชำระด้วยวิธีโอนเงิน ลูกค้าต้องทำการโอนให้เรียบร้อยก่อน พร้อมส่งหลักฐานการชำระเงินมาทางไลน์ aow0816597243
  **ทางบริษัทอาจมีการคิดค่าบริการส่งเพิ่มเติมโดยอิงตามจำนวนสินค้าและที่อยู่ที่ลูกค้าระบุ
  ***ในกรณีส่งบริษัทขนส่ง โปรดระบุที่อยู่และเบอร์โทรของบริษัทด้วย กรณีเก็บเงินต้นทาง ลูกค้าจะต้องแจ้งกับทางบริษัทก่อนเสมอ

 

ขั้นตอนการสั่งซื้อ (นิติบุคคล)

 1.  ติดต่อสอบถามข้อมูลและราคาสินค้าที่ต้องการได้ทาง
  – โทรศัพท์ 02 222 9430, 02 222 9431
  – โทรสาร 02 222 9431
  – มือถือ 081 659 7243(คุณโอว), 061 876 3552(คุณรุ้ง), 086 814 6310(คุณนะ)
  – Line ID: aow0816597243, na43222
 2. เมื่อตกลงราคาและจำนวนสินค้าที่ต้องการได้แล้ว ทางเราจะทำการส่งใบเสนอราคาผ่านทางอีเมลหรือแฟกซ์
 3. ลูกค้าตรวจสอบความเรียบร้อยของใบเสนอราคาและส่งใบสั่งซื้อ(PO)กลับมายังบริษัท
 4. จัดส่งสินค้าพร้อมเอกสารต่างๆให้กับทางลูกค้า*
 5. ช่องทางของการรับสินค้ามีดังนี้
  – รับเองที่สำนักงานใหญ่
  – ส่งสินค้าตามที่อยู่ที่ลูกค้าระบุ**
  – ส่งบริษัทขนส่งตามที่ลูกค้าระบุ***
  หมายเหตุ
  *กรณีที่ลูกค้าชำระด้วยวิธีโอนเงิน ลูกค้าต้องทำการโอนให้เรียบร้อยก่อน พร้อมส่งหลักฐานการชำระเงินมาทางไลน์ aow0816597243 จากนั้นทางบริษัทจะจัดส่งสินค้าไปพร้อมกับใบเสร็จรับเงิน
  **ทางบริษัทอาจมีการคิดค่าบริการส่งเพิ่มเติมโดยอิงตามจำนวนสินค้าและที่อยู่ที่ลูกค้าระบุ (ตกลงก่อนส่งใบเสนอราคา)
  ***ในกรณีส่งบริษัทขนส่ง โปรดระบุที่อยู่และเบอร์โทรของบริษัทด้วย กรณีเก็บเงินต้นทาง ลูกค้าจะต้องแจ้งกับทางบริษัทก่อนเสมอ
ขั้นตอนการสั่งซื้อ (บุคคลธรรมดา)
 1.  ติดต่อสอบถามข้อมูลและราคาสินค้าที่ต้องการได้ทาง
  – โทรศัพท์ 02 222 9430, 02 222 9431
  – โทรสาร 02 222 9431
  – มือถือ 081 659 7243(คุณโอว), 061 876 3552(คุณรุ้ง), 086 814 6310(คุณนะ)
  – Line ID: aow0816597243, na43222
 2. เมื่อตกลงราคาและจำนวนสินค้าที่ต้องการได้แล้ว ทางเราจะแจ้งยอดเงินทั้งหมดให้ลูกค้าทราบ
 3. ลูกค้าสามารถแจ้งชำระเงินได้ทาง
  – เงินสด
  – โอนเงิน*
 4. ช่องทางของการรับสินค้ามีดังนี้
  – รับเองที่สำนักงานใหญ่
  – ส่งสินค้าตามที่อยู่ที่ลูกค้าระบุ**
  – ส่งบริษัทขนส่งตามที่ลูกค้าระบุ***
  หมายเหตุ
  *กรณีที่ลูกค้าชำระด้วยวิธีโอนเงิน ลูกค้าต้องทำการโอนให้เรียบร้อยก่อน พร้อมส่งหลักฐานการชำระเงินมาทางไลน์ aow0816597243
  **ทางบริษัทอาจมีการคิดค่าบริการส่งเพิ่มเติมโดยอิงตามจำนวนสินค้าและที่อยู่ที่ลูกค้าระบุ
  ***ในกรณีส่งบริษัทขนส่ง โปรดระบุที่อยู่และเบอร์โทรของบริษัทด้วย กรณีเก็บเงินต้นทาง ลูกค้าจะต้องแจ้งกับทางบริษัทก่อนเสมอ


ขั้นตอนการสั่งซื้อ (นิติบุคคล)
 1.  ติดต่อสอบถามข้อมูลและราคาสินค้าที่ต้องการได้ทาง
  – โทรศัพท์ 02 222 9430, 02 222 9431
  – โทรสาร 02 222 9431
  – มือถือ 081 659 7243(คุณโอว), 061 876 3552(คุณรุ้ง), 086 814 6310(คุณนะ)
  – Line ID: aow0816597243, na43222
 2. เมื่อตกลงราคาและจำนวนสินค้าที่ต้องการได้แล้ว ทางเราจะทำการส่งใบเสนอราคาผ่านทางอีเมลหรือแฟกซ์
 3. ลูกค้าตรวจสอบความเรียบร้อยของใบเสนอราคาและส่งใบสั่งซื้อ(PO)กลับมายังบริษัท
 4. จัดส่งสินค้าพร้อมเอกสารต่างๆให้กับทางลูกค้า*
 5. ช่องทางของการรับสินค้ามีดังนี้
  – รับเองที่สำนักงานใหญ่
  – ส่งสินค้าตามที่อยู่ที่ลูกค้าระบุ**
  – ส่งบริษัทขนส่งตามที่ลูกค้าระบุ***
  หมายเหตุ
  *กรณีที่ลูกค้าชำระด้วยวิธีโอนเงิน ลูกค้าต้องทำการโอนให้เรียบร้อยก่อน พร้อมส่งหลักฐานการชำระเงินมาทางไลน์ aow0816597243 จากนั้นทางบริษัทจะจัดส่งสินค้าไปพร้อมกับใบเสร็จรับเงิน
  **ทางบริษัทอาจมีการคิดค่าบริการส่งเพิ่มเติมโดยอิงตามจำนวนสินค้าและที่อยู่ที่ลูกค้าระบุ (ตกลงก่อนส่งใบเสนอราคา)
  ***ในกรณีส่งบริษัทขนส่ง โปรดระบุที่อยู่และเบอร์โทรของบริษัทด้วย กรณีเก็บเงินต้นทาง ลูกค้าจะต้องแจ้งกับทางบริษัทก่อนเสมอ