บริษัท โอวรุ่งเรืองค้าผ้า จำกัด

ประวัติความเป็นมา

          เส้นทางการดำเนินกิจการของบริษัทเริ่มต้นโดยคุณโอว ซึ่งเริ่มจากการสั่งสมประสบการณ์ในอุตสาหกรรมสิ่งทอมากว่า 20 ปีในแถบเยาวราชและสำเพ็ง บ่มเพาะความรู้ต่าง ๆ ของผ้าไม่ว่าจะเป็นเส้นด้าย โครงสร้าง กระทั่งคุณสมบัติของผ้า ทำให้เกิดไอเดียในการมีร้านเป็นของตนเอง โดยในปี พ.ศ.2530 ได้ก่อตั้งบริษัท “โอวเหลียง” ขึ้นร่วมกับหุ้นส่วน หลังจากนั้นไม่นาน บริษัท โอวเหลียง ก็มีชื่อเสียงโด่งดังมากในวงการค้าส่งผ้า แม้ในช่วงที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจทางบริษัทยังสามารถดำเนินกิจการได้อย่างราบรื่น จนกระทั่งคุณโอวต้องการเปลี่ยนเปลี่ยนแผนการดำเนินธุรกิจรูปแบบใหม่ จึงตัดสินใจปิดตำนานโอวเหลียงลง โดยคุณโอว ได้ก่อตั้งบริษัทใหม่ที่ขึ้นโดยใช้ชื่อว่า “บริษัท โอวรุ่งเรืองค้าผ้า จำกัด” ขึ้นในปีพ.ศ. 2542 โดยนำเอาแผนธุรกิจของโอวเหลียงมาพัฒนาต่อให้ดียิ่งขึ้นจนบริษัทขยายบริการครอบคลุมจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ โดยบริษัทได้มองหาพันธมิตรทางธุรกิจในจังหวัดต่าง ๆ เพื่อกระจายสินค้าของบริษัทออกสู่ต่างจังหวัดและเพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับพันธมิตรทางธุรกิจในการอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า

คุณค่าที่เราส่งมอบให้กับลูกค้า

          3 สิ่งที่ทำให้เราอยู่ในวงการผ้าได้นานกว่า 35 ปี คือ รวดเร็ว ใส่ใจ และดูแล ทำให้ลูกค้าของเราไว้วางใจให้เราจัดหาผ้าคุณภาพดีให้อยู่เสมอมา และเราจะรักษามาตรฐานการให้บริการอย่างเสมอต้นเสมอปลายต่อไปในอนาคต

เกี่ยวกับ โอวรุ่งเรืองค้าผ้า
เกี่ยวกับ โอวรุ่งเรืองค้าผ้า