รายการผ้าสีแบ่งตามหมวดหมู่

รายการผ้าดิบแบ่งตามหมวดหมู่

ผ้าโรงพยาบาล (C 140 เส้น)

คลิกที่รูปเพื่อดูชนิดผ้าและรูปขนาดใหญ่

ชนิดผ้า

ผ้าโรงพยาบาลขาว 140 เส้น หน้ากว้าง 45 นิ้ว ม้วนละ 120 หลา ผ้าโรงพยาบาลขาว 140 เส้น หน้ากว้าง 60 นิ้ว ม้วนละ 120 หลา ผ้าโรงพยาบาลสี 140 เส้น หน้ากว้าง 45 นิ้ว ม้วนละ 120 หลา ผ้าโรงพยาบาลสี 140 เส้น หน้ากว้าง 60 นิ้ว ม้วนละ 120 หลา

ลักษณะผ้า

ผ้าโรงพยาบาลที่นิยมใช้ส่วนใหญ่จะเป็นผ้าฝ้าย 100% (Cotton 100%) เนื่องจากผ้าฝ้ายเป็นผ้าที่สามารถระบายอากาศได้ดี ไม่ร้อน โดยจำนวนเส้นด้ายที่เหมาะสม คือ 130 และ 140 เส้น แต่อย่างไรก็ตามในปัจจุบันผ้าฝ้าย 100% มีราคาที่สูงขึ้นมากทำให้โรงพยาบาลบางแห่งเลือกใช้ผ้า TC ที่เป็นส่วนผสมระหว่างใยฝ้าย (Cotton) และใยสังเคราะห์ (Polyester) ซึ่งมีราคาที่ต่ำกว่า

การนำไปใช้

ผ้าโรงพยาบาล ส่วนใหญ่จะนิยมใช้ผ้าฝ้าย (Cotton) ในการทำ โดยจำนวนเส้นด้ายที่เหมาะสมคือ 130 และ 140 เส้น แต่เนื่องจากผ้าฝ้ายมีราคาแพง ทำให้โรงพยาบาลบางแห่งเลือกที่จะใช้ผ้า TC (Toray-tetoron Cotton) ที่มีส่วนผสมระหว่างใยฝ้าย และ ใยสังเคราะห์ (Polyester) ซึ่งมีราคาที่ถูกลงกว่าเดิมบางส่วนมาทำ โดยจำนวนเส้นดายที่ใช้กัน คือ TC 210 เส้น

ผ้าโรงพยาบาล (C 140 เส้น)

คลิกที่รูปเพื่อดูชนิดผ้าและรูปขนาดใหญ่

ชนิดผ้า

ผ้าโรงพยาบาลขาว 140 เส้น หน้ากว้าง 45 นิ้ว ม้วนละ 120 หลา ผ้าโรงพยาบาลขาว 140 เส้น หน้ากว้าง 60 นิ้ว ม้วนละ 120 หลา ผ้าโรงพยาบาลสี 140 เส้น หน้ากว้าง 45 นิ้ว ม้วนละ 120 หลา ผ้าโรงพยาบาลสี 140 เส้น หน้ากว้าง 60 นิ้ว ม้วนละ 120 หลา

ลักษณะผ้า

ผ้าโรงพยาบาลที่นิยมใช้ส่วนใหญ่จะเป็นผ้าฝ้าย 100% (Cotton 100%) เนื่องจากผ้าฝ้ายเป็นผ้าที่สามารถระบายอากาศได้ดี ไม่ร้อน โดยจำนวนเส้นด้ายที่เหมาะสม คือ 130 และ 140 เส้น แต่อย่างไรก็ตามในปัจจุบันผ้าฝ้าย 100% มีราคาที่สูงขึ้นมากทำให้โรงพยาบาลบางแห่งเลือกใช้ผ้า TC ที่เป็นส่วนผสมระหว่างใยฝ้าย (Cotton) และใยสังเคราะห์ (Polyester) ซึ่งมีราคาที่ต่ำกว่า

การนำไปใช้

ผ้าโรงพยาบาล ส่วนใหญ่จะนิยมใช้ผ้าฝ้าย (Cotton) ในการทำ โดยจำนวนเส้นด้ายที่เหมาะสมคือ 130 และ 140 เส้น แต่เนื่องจากผ้าฝ้ายมีราคาแพง ทำให้โรงพยาบาลบางแห่งเลือกที่จะใช้ผ้า TC (Toray-tetoron Cotton) ที่มีส่วนผสมระหว่างใยฝ้าย และ ใยสังเคราะห์ (Polyester) ซึ่งมีราคาที่ถูกลงกว่าเดิมบางส่วนมาทำ โดยจำนวนเส้นดายที่ใช้กัน คือ TC 210 เส้น

รายการผ้าสีแบ่งตามหมวดหมู่

รายการผ้าดิบแบ่งตามหมวดหมู่