รายการผ้าสีแบ่งตามหมวดหมู่

รายการผ้าดิบแบ่งตามหมวดหมู่

ผ้าเคมีดิบ

คลิกที่รูปเพื่อดูชนิดผ้าและรูปขนาดใหญ่

ชนิดผ้า

ผ้าเคมีปก 60 เส้น หน้ากว้าง 44 นิ้ว ม้วนละ 60 หลา
ผ้าเคมีปก 90 เส้น หน้ากว้าง 44 นิ้ว ม้วนละ 60 หลา
ผ้าเคมีแก้ว หน้ากว้าง 44 นิ้ว พับละ 130 หลา

ลักษณะผ้า

ผ้าเคมีเป็นผ้าที่ผ่านกระบวนการย้อมด้วยสารเคมีฟอกย้อมเพื่อให้ได้เนื้อผ้าที่มีคุณสมบัติต่างๆกันไป โดยผ้าเคมีมีหลายประเภท อาทิ ผ้าเคมีทำขอบ ทำปก จะมีคุณลักษณะของเนื้อผ้าที่แข็งแรงและทนทานต่อการใช้งาน เนื้อผ้ามีผิวสัมผัสเหมือนตาข่ายเป็นรูๆ ทำให้มีความโปร่งสามารถมองทะลุตัวผ้าได้ หากถูกความร้อนเนื้อผ้าจะไม่มีรอยไหม้ หรือ ผ้าเคมีกาว ที่มีลักษณะเป็นผ้าที่แข็งมากเหมาะแก่การทำวัสดุที่ต้องการความทนทานสูง

การนำไปใช้

ผ้าเคมีใช้ได้ในงานหลากหลายรูปแบบ โดยเฉพาะงานประเภทตัดเย็บเสื้อผ้า ซึ่งจะใช้ผ้าเคมีในการทำปกหรือทำขอบ เนื่องจากเป็นผ้าที่มีความทนทานสูง

ผ้าเคมีดิบ

คลิกที่รูปเพื่อดูชนิดผ้าและรูปขนาดใหญ่

ชนิดผ้า

ผ้าเคมีปก 60 เส้น หน้ากว้าง 44 นิ้ว ม้วนละ 60 หลา
ผ้าเคมีปก 90 เส้น หน้ากว้าง 44 นิ้ว ม้วนละ 60 หลา
ผ้าเคมีแก้ว หน้ากว้าง 44 นิ้ว พับละ 130 หลา

ลักษณะผ้า

ผ้าเคมีเป็นผ้าที่ผ่านกระบวนการย้อมด้วยสารเคมีฟอกย้อมเพื่อให้ได้เนื้อผ้าที่มีคุณสมบัติต่างๆกันไป โดยผ้าเคมีมีหลายประเภท อาทิ ผ้าเคมีทำขอบ ทำปก จะมีคุณลักษณะของเนื้อผ้าที่แข็งแรงและทนทานต่อการใช้งาน เนื้อผ้ามีผิวสัมผัสเหมือนตาข่ายเป็นรูๆ ทำให้มีความโปร่งสามารถมองทะลุตัวผ้าได้ หากถูกความร้อนเนื้อผ้าจะไม่มีรอยไหม้ หรือ ผ้าเคมีกาว ที่มีลักษณะเป็นผ้าที่แข็งมากเหมาะแก่การทำวัสดุที่ต้องการความทนทานสูง

การนำไปใช้

ผ้าเคมีใช้ได้ในงานหลากหลายรูปแบบ โดยเฉพาะงานประเภทตัดเย็บเสื้อผ้า ซึ่งจะใช้ผ้าเคมีในการทำปกหรือทำขอบ เนื่องจากเป็นผ้าที่มีความทนทานสูง

รายการผ้าสีแบ่งตามหมวดหมู่

รายการผ้าดิบแบ่งตามหมวดหมู่