รายการผ้าสีแบ่งตามหมวดหมู่

รายการผ้าดิบแบ่งตามหมวดหมู่

ผ้าแคนวาสดิบ

คลิกที่รูปเพื่อดูชนิดผ้าและรูปขนาดใหญ่

ชนิดผ้า

ผ้าแคนวาส หน้ากว้าง C 47 นิ้ว ม้วนละ 100 หลา
ผ้าแคนวาส หน้ากว้าง TC 63 นิ้ว ม้วนละ 100 หลา

ลักษณะผ้า

ผ้าแคนวาสถูกทำด้วยรูปแบบการทอธรรมดาที่เรียบง่ายอย่าง “over one, under one” โดยมีหลักการ คือ การใช้เส้นด้ายพาดทับกัน โดยใช้เส้นด้าย 2 เส้นในด้านบนแทนที่จะเป็นเส้นเดี่ยว ซึ่งเป็นวิธีการทอผ้าแบบธรรมดา ส่งผลให้ลายผ้าของผ้าแคนวาสมีลักษณะที่เรียกกันว่า “ตามด”

การนำไปใช้

ผ้าแคนวาสถูกนำไปใช้อย่างแพร่หลายในการทำรองเท้าและกระเป๋าผ้า

ผ้าแคนวาสดิบ

คลิกที่รูปเพื่อดูชนิดผ้าและรูปขนาดใหญ่

ชนิดผ้า

ผ้าแคนวาส หน้ากว้าง C 47 นิ้ว ม้วนละ 100 หลา
ผ้าแคนวาส หน้ากว้าง TC 63 นิ้ว ม้วนละ 100 หลา

ลักษณะผ้า

ผ้าแคนวาสถูกทำด้วยรูปแบบการทอธรรมดาที่เรียบง่ายอย่าง “over one, under one” โดยมีหลักการ คือ การใช้เส้นด้ายพาดทับกัน โดยใช้เส้นด้าย 2 เส้นในด้านบนแทนที่จะเป็นเส้นเดี่ยว ซึ่งเป็นวิธีการทอผ้าแบบธรรมดา ส่งผลให้ลายผ้าของผ้าแคนวาสมีลักษณะที่เรียกกันว่า “ตามด”

การนำไปใช้

ผ้าแคนวาสถูกนำไปใช้อย่างแพร่หลายในการทำรองเท้าและกระเป๋าผ้า

รายการผ้าสีแบ่งตามหมวดหมู่

รายการผ้าดิบแบ่งตามหมวดหมู่