รายการผ้าสีแบ่งตามหมวดหมู่

รายการผ้าดิบแบ่งตามหมวดหมู่

ผ้าแพรเยื่อไม้ (Sheer Silk Fabric)

คลิกที่รูปเพื่อดูชนิดผ้าและรูปขนาดใหญ่

ชนิดผ้า

ผ้าแพรเยื่อไม้ หน้ากว้าง 36 นิ้ว ม้วนละ 70 หลา

ลักษณะผ้า

ผ้าแพร(Sheer Silk Fabric) เป็นผ้าที่มีลักษณะของเนื้อผ้านุ่ม บางและโปร่ง ซึ่งผ้าแพรที่ทางเราจัดจำหน่ายคือ ผ้าแพรเยื่อไม้ ซึ่งมีลักษณะของผ้าคล้ายกระดาษ มีความโปร่งและบาง เหมาะสำหรับทำชุดแฟชั่นหรือประดิษฐ์ดอกไม้กระดาษ

การนำไปใช้

เหมาะสำหรับทำชุดในการแสดงละคร ชุดแฟชั่นหรือ ประดิษฐ์ดอกไม้ พันต้นไม้ขอพรจากเทวดาฟ้าดิน

ผ้าแพรเยื่อไม้ (Sheer Silk Fabric)

คลิกที่รูปเพื่อดูชนิดผ้าและรูปขนาดใหญ่

ชนิดผ้า

ผ้าแพรเยื่อไม้ หน้ากว้าง 36 นิ้ว ม้วนละ 70 หลา

ลักษณะผ้า

ผ้าแพร(Sheer Silk Fabric) เป็นผ้าที่มีลักษณะของเนื้อผ้านุ่ม บางและโปร่ง ซึ่งผ้าแพรที่ทางเราจัดจำหน่ายคือ ผ้าแพรเยื่อไม้ ซึ่งมีลักษณะของผ้าคล้ายกระดาษ มีความโปร่งและบาง เหมาะสำหรับทำชุดแฟชั่นหรือประดิษฐ์ดอกไม้กระดาษ

การนำไปใช้

เหมาะสำหรับทำชุดในการแสดงละคร ชุดแฟชั่นหรือ ประดิษฐ์ดอกไม้ พันต้นไม้ขอพรจากเทวดาฟ้าดิน

รายการผ้าสีแบ่งตามหมวดหมู่

รายการผ้าดิบแบ่งตามหมวดหมู่