“ผ้า” สำหรับใช้ตกแต่งสถานที่

หลายคนอาจสงสัยว่า “ผ้า” ที่ใช้ตกแต่งอาคารสถานที่ รั้ว กำแพง หรือใช้ในงานพิธีต่าง ๆ เป็นผ้าประเภทใด

วันนี้ผมมีคำตอบมาให้ครับ

ส่วนใหญ่แล้วผ้าที่ใช้ตกแต่งอาคารสถานที่ หรือใช้ในงานพิธีต่าง ๆ จะมีอยู่ 2 ประเภท ด้วยกัน

1. ผ้าเครป (Crepe) หรือผ้าต่วน Continue reading ““ผ้า” สำหรับใช้ตกแต่งสถานที่”