ผ้าโรงพยาบาล (C 130, 140 เส้น)

ลักษณะผ้า

ผ้าโรงพยาบาล ส่วนใหญ่จะนิยมใช้ผ้าฝ้าย (Cotton) ในการทำ โดยจำนวนเส้นด้ายที่เหมาะสมคือ 130 และ 140 เส้น แต่เนื่องจากผ้าฝ้ายมีราคาแพง ทำให้โรงพยาบาลบางแห่งเลือกที่จะใช้ผ้า TC (Toray-tetoron Cotton) ที่มีส่วนผสมระหว่างใยฝ้าย และ ใยสังเคราะห์ (Polyester) ซึ่งมีราคาที่ถูกลงกว่าเดิมบางส่วนมาทำ โดยจำนวนเส้นดายที่ใช้กัน คือ TC 210 เส้น

การนำไปใช้

เหมาะสำหรับทำผ้าปูเตียง ผ้าคลุมเตียงในโรงพยาบาล

ผ้าโรงพยาบาล (C 130, 140 เส้น)

You May Also Like