ผ้าโพลีดิบ

ลักษณะผ้า

ผ้าโพลี(Polyester) เป็นผ้าตระกูลเส้นใยสังเคราะห์โดยเส้นใยสังเคราะห์จะมีขนาดเล็กและมีความละเอียดกว่าเส้นใยธรรมชาติ(Cotton)ถึง 10 เท่า สีของผ้าโพลีดิบจะมีสีที่ออกขาวกว่าผ้าดิบ C TC หรือ TR ลักษณะของเนื้อผ้ามีความยืดหยุ่นและไม่ยับง่าย ตัวผ้ามีความเหนียวทนทาน ไม่หดตัวเวลาถูกความร้อนหรือเวลาซัก

ผ้าโพลีดิบ

You May Also Like