ผ้าแพร (Charmeuse)

ลักษณะผ้า

ผ้าแพร(Charmeuse) เป็นผ้าที่มีลักษณะของเนื้อผ้านุ่ม บางและโปร่ง ซึ่งผ้าแพรที่ทางเราจัดจำหน่ายคือ ผ้าแพรเยื่อไม้ ซึ่งมีลักษณะของผ้าคล้ายกระดาษ มีความโปร่งและบาง เหมาะสำหรับทำชุดแฟชั่นหรือประดิษฐ์ดอกไม้กระดาษ

การนำไปใช้

เหมาะสำหรับทำชุดในการแสดงละคร ชุดแฟชั่นหรือ ประดิษฐ์ดอกไม้

ผ้าแพร (Charmeuse)

You May Also Like