ผ้าเคมี

ลักษณะผ้า

ผ้าเคมีเป็นผ้าที่ผ่านกระบวนการย้อมด้วยสารเคมีฟอกย้อมเพื่อให้ได้เนื้อผ้าที่มีคุณสมบัติต่างๆกันไป โดยผ้าเคมีมีหลายประเภท อาทิ ผ้าเคมีทำขอบ ทำปก จะมีคุณลักษณะของเนื้อผ้าที่แข็งแรง
และทนทานต่อการใช้งาน เนื้อผ้ามีผิวสัมผัสเหมือนตาข่ายเป็นรูๆ ทำให้มีความโปร่งสามารถมองทะลุตัวผ้าได้ หากถูกความร้อนเนื้อผ้าจะไม่มีรอยไหม้ หรือ ผ้าเคมีกาว ที่มีลักษณะเป็นผ้าที่แข็งมากเหมาะแก่การทำวัสดุที่ต้องการความทนทานสูง

ผ้าเคมี

You May Also Like