ผ้าดิบ TC ฟอกขาว

ลักษณะผ้า

ผ้าดิบTCฟอกขาว คือผ้าดิบTCที่ผ่านกระบวนการฟอกสีขาวเพื่อทำให้สีของเนื้อผ้าเปลี่ยนเป็นสีขาว เพื่อนำไปใช้ในการผลิตสินค้าขั้นกลางต่อไป โดยความหนาของผ้าขึ้นอยู่กับจำนวนเส้นด้ายที่ใช้ทอ

ผ้าดิบ TC ฟอกขาว

You May Also Like