1. ติดต่อสอบถามข้อมูลและราคาสินค้าที่ต้องการได้ทาง
– โทรศัพท์ 02 222 9430, 02 222 9431
– โทรสาร 02 222 9431
– มือถือ 081 659 7243(คุณโอว), 061 876 3552(คุณรุ้ง), 086 814 6310(คุณนะ)
– Line ID: aow0816597243, na43222

2. เมื่อตกลงราคาและจำนวนสินค้าที่ต้องการได้แล้ว ทางเราจะแจ้งยอดเงินทั้งหมดให้ลูกค้าทราบ

3. ลูกค้าสามารถแจ้งชำระเงินได้ทาง
– เงินสด
– โอนเงิน*

4. ช่องทางของการรับสินค้ามีดังนี้
– รับเองที่สำนักงานใหญ่
– ส่งสินค้าตามที่อยู่ที่ลูกค้าระบุ**
– ส่งบริษัทขนส่งตามที่ลูกค้าระบุ***

หมายเหตุ
*กรณีที่ลูกค้าชำระด้วยวิธีโอนเงิน ลูกค้าต้องทำการโอนให้เรียบร้อยก่อน พร้อมส่งหลักฐานการชำระเงินมาทางไลน์ aow0816597243
**ทางบริษัทอาจมีการคิดค่าบริการส่งเพิ่มเติมโดยอิงตามจำนวนสินค้าและที่อยู่ที่ลูกค้าระบุ
***ในกรณีส่งบริษัทขนส่ง โปรดระบุที่อยู่และเบอร์โทรของบริษัทด้วย กรณีเก็บเงินต้นทาง ลูกค้าจะต้องแจ้งกับทางบริษัทก่อนเสมอ